Események

Torony

A torony pénz hiánya miatt nem épülhetett fel egyszerre a templommal. 1907 október 26.-i egyháztanácsi gyülésen elhatározzák, hogy az építendő torony kőalapjául felhasználják a régi várfal köveit.

Szabó Mihály szemerjai építész – vállalkozó búzgolkodásával sok anyagot gyüjtött és szerzett a torony felépítésére.
1911 július 2.-án megtartott árlejtésen Pap Lehel szemerjai építész árajánlatát fogadták el, ki 10.000 koronáért elvállalta a toronynak tervrajz szerinti felépítését, azzal a kötelezetséggel, hogy július 17-én, hozzáfog az építéshez. 1911 szeptember 24-én ünnepélyes alapkőletétel volt, melyen megjelent az egyházkerület részéről dr. Kennesey Béla püspök, Nagy Károly fojegyző, Jancsó Lajos közügyi igazgató és Pünkösti Pál számvevő. Az egyházmegye részéről             dr. Székely György főgondnok és Kónya Kálmán gondnok.
Az elkészült torony, mely villámhárítóval, toronygombal, stb. szereltetett fel, összesen 11620 korona 31 fillérbe került.
A felszentelést 1912  június 23-án ünnepélyes istentisztelet keretében ugyancsak dr. Kenessey Béla püspök végezte.

A torony magassága 10m 60 cm, kúpja 7m 10cm, teljes magassága 17m 70cm. A földbe ásott alapja 2m 73 cm, átlagos külsõ szélessége alól 5m 44cm, felsõ része 4m 30cm.

 


<< vissza