Események

A papilak

Az 1759. évi leltár pontosan körülirja a régi papilak fekvését, amely kőépület volt. Helye nem változott, csak nagysága és anyaga. Az idők folyamán sok átalakítás történik. Egy 1932-ben sorra kerülő javitás alkalmával felirást találnak a szemöldökfán: ART J. 1723. A régi parókia melett készül el 1979 és 1983 között a mai lelkészi lakás, amelybe iroda, gyülekezeti terem belefoglalatik.

A két papilak bejáratához 1984-ben készülnek el a faragott székelykapuk. A kisebbik Farkas György, ny.lelkész(Sepsiszentgyörgy), a nagyobbik Vajda Árpád és fia, Ferencz(Sz.Pálfalva) keze munkáját dicséri.

1992-ben Szentimrei Gábor, Kecskeméti egyháztag 1000 kötetet ajándékoz az egyházközségnek, ekkor alakul át a régi parókia könyvtárrá. Mostanra több mint 3000 kötetet tart nyilván Botos Ferenc nyugdijas tanár testvérünk, aki önzetlenül végzi a könyvtárosi szolgálatot.
 
Forrás:
Cs. Bogáts Dénes: Szemerja község ás ref. Egyházának története
Historia Domus
 

 


<< vissza