Események

A papilak

Az 1759. évi leltár pontosan körülirja a régi papilak fekvését, amely kőépület volt. Helye nem változott, csak nagysága és anyaga. Az idők folyamán sok átalakítás történik. Egy 1932-ben sorra kerülő javitás alkalmával felirást találnak a szemöldökfán: ART J. 1723. A régi parókia melett készül el 1979 és 1983 között a mai lelkészi lakás, amelybe iroda, gyülekezeti terem belefoglalatik.