Események

Előszó

A 150 éves múltra mindig csak Isten iránti hálával szabad visszaemlékezni. A Szemerjai Református Egyházközség templomának másfél évszázada Isten kegyelmének köszönhető. Ezért valljuk a zsoltáríróval együtt:” Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a te dicsőséged helyét.” (Zsolt. 26,8)
 
Legyen ez ay írás alázatos megemlékezés azokról, akik munkájukkal, szolgálatukkal építették az Úr egyházát, amely az évek folyamán népünk lelki táplálója, a nehéz időkben menedéke volt.
 
Soli Deo gloria! Istené a dicsőség!
 
Incze Zsolt György
ref.lelkipásztor
Sepsiszentgyörgy-Szemerja,
2007 május havában.