Események

A község

Háromszék nyugati részén, a Szemerjapatak két oldalán egy völgyben terül el. Amint a régészeti leletek bizonyítják, már a bronz- és vaskorszakban is települési hely volt. A történeti korban okmányilag legelőször 1332-ben említették a pápai tízed-jegyzékben ”Sancta Maria” néven. A falu mint az okmányokból megállapítható az 1700-as évek elején a Büdöskúttól az Ipacs utcáig terül el. A község valóságos határa, mely egyúttal a terjeszkedési határ is volt, az egyik oldalon kinyúlott a ,, Székely Nemzeti Múzeum” telkének túlsó szegletéig, a másik oldalon a szövõgyár sarkáig.